• Phát triển cộng đồng
  • 12/03/2013 1:39:00 CH

   Chương trình Phát triển Cộng đồng tập trung nâng cao quyền năng cho những cộng đồng dễ bị tổn thương, hỗ trợ họ xây dựng tổ chức và thực hiện các can thiệp phục vụ cho nhu cầu của chính cộng đồng họ. Trong tất cả các dự án đang được triển khai của Chương trình, các thành viên của cộng đồng chính là lực lượng thực hiện và đồng thời cũng là đối tượng hưởng lợi. Bằng việc hỗ trợ thiết kế và thử nghiệm các mô hình nhóm tự lực của những cộng đồng này, SCDI mong muốn nhân rộng những mô hình thành công để có thể đem lại tầm ảnh hưởng rộng rãi và tích cực hơn đối với xã hội.

 • Sức khoẻ
 • Truyền thông
  • 15/03/2013 9:29:00 CH

   Chương trình truyền thông của SCDI được xây dựng nhằm: phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi mang lợi ích trực tiếp cho các nhóm dễ bị tổn thương; nâng cao kiến thức, thay đổi nhận thức và thu hút sự quan tâm của xã hội về các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng này hướng tới cải thiện đời sống của họ thông qua những thay đổi mức độ quan tâm cũng như chính sách xã hội.
 • Tư vấn - đào tạo
  • 04/01/2013 12:00:00 SA

   Chương trình Tư vấn và Đào tạo là bộ phận tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức và tác động thay đổi thái độ của các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Chương trình cũng tổ chức và thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ tâm lý xã hội cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và các khách hàng có nhu cầu.

 • Mạng lưới
 • Tin hoạt động của SCDI
  • 14/11/2013 2:00:00 CH

   Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội (PAC HN), Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) phối hợp với Diễn đàn Xã hội dân sự phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam (VCSPA) dưới sự tài trợ của AIDS Health Care Foundation (AHF) tổ chức cuộc thi “Sáng tạo trang phục truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và mít tinh cổ động nhân dịp 1/12/2013”

Video Clip