• Sexworkers
  • Chị em hoàn lương
   Chị em hoàn lương
   Vẫn còn quần cạp trễ, áo sát cánh, vẫn thấy những cặp lông mày tô vẽ sắc lẻm, những đôi môi đỏ sẫm màu xăm, thế nhưng riêng chuyện các chị dám đường hoàng tới Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM chiều 24/1, dám đọc tham luận, dám trả lời phỏng vấn với tư cách là những người đã, thậm chí đang hoạt động mại dâm, cũng đủ cho thấy mong muốn hoàn lương của 21 cô gái mại dâm vừa được hỗ trợ học nghề tại TP.HCM.
 • Drug users
 • MSM-TG
  • MSM-TG 2
   MSM-TG 2
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • MSM-TG 1
   MSM-TG 1
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • MSM-TG 3
   MSM-TG 3
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
 • Children
  • HIV prevention for high-risk children in Quang Ninh
   HIV prevention for high-risk children in Quang Ninh
   On August 16th, 2011 at Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh, the Center for Community Development Initiative (SCDI) organized an information seminar introducing the HIV Prevention for High-risk Children in Quang Ninh Project to local stakeholders and agencies, with the goal of helping to mobilize combined community support for the project activities.
  • Training in basic knowledge for facilitators and street peer educators
   Training in basic knowledge for facilitators and street peer educators
   Facilitators and street peer educators were trained by the Center for Community Development Initiative (SCDI) who held training sessions in Ha Long, Quang Ninh from July 28th – 31st, 2011. Overall 33 facilitators and street peer educators were trained and educated in dealing with and understsanding HIV prevention amoung street youth.
 • Health
  • Health 1
   Health 1
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Health 2
   Health 2
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Health 3
   Health 3
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
 • Network
  • Network 3
   Network 3
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Network 2
   Network 2
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Network 1
   Network 1
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
 • Communication - Advocacy
 • Others
Project Name:   Health and Rights for Key Populations Sponsor:   SANL Time:      12/2011 - 9/2015
Health and Rights for female sex workers Health and Rights for female sex workers Health and Rights for female sex workers