• Sexworkers
  • Chị em hoàn lương
   Chị em hoàn lương
   Vẫn còn quần cạp trễ, áo sát cánh, vẫn thấy những cặp lông mày tô vẽ sắc lẻm, những đôi môi đỏ sẫm màu xăm, thế nhưng riêng chuyện các chị dám đường hoàng tới Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM chiều 24/1, dám đọc tham luận, dám trả lời phỏng vấn với tư cách là những người đã, thậm chí đang hoạt động mại dâm, cũng đủ cho thấy mong muốn hoàn lương của 21 cô gái mại dâm vừa được hỗ trợ học nghề tại TP.HCM.
 • Drug users
 • MSM-TG
  • MSM-TG 2
   MSM-TG 2
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • MSM-TG 1
   MSM-TG 1
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • MSM-TG 3
   MSM-TG 3
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
 • Children
  • Children 1
   Children 1
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Children 3
   Children 3
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Children 2
   Children 2
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
 • Health
  • Health 1
   Health 1
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Health 2
   Health 2
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Health 3
   Health 3
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
 • Network
  • Network 3
   Network 3
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Network 2
   Network 2
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Network 1
   Network 1
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
 • Advocacy
 • Others
  • Others 1
   Others 1
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Others 3
   Others 3
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
  • Others 2
   Others 2
   Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations.
Project Name: Health and Rights for Key Populations
Sponsor: SANL
Time:    12/2011 - 9/2015
Health and Rights for female sex workers Health and Rights for female sex workers Health and Rights for female sex workers
Lastest news
Fllow us