SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

Target

TARGET

SCDI wants to contribute to this effort

Activity

ACTIVITY

Sowing the seeds for sustainable development initiatives

Donate

SPONSOR

Focus on disadvantaged groups

News and activities

NGHIỆN MA TÚY ĐƯỢC XEM LÀ CĂN BỆNH MẠN TÍNH

03:54 05/10/2020

Trước đây, xã hội thường nhìn nhận người nghiện ma túy là tội phạm, cần phải bắt giữ. Nhưng theo đề án đổi mới công tác nghiện của Chính phủ, giờ đây nghiện ma túy được xem là căn bệnh mãn tính, người nghiện ma túy là người bệnh cần được chữa trị. Để điều trị tận gốc, giúp người nghiện cai nghiện thành công không phải là điều dễ dàng. 

HỘI THẢO BÁO CHÍ VỀ TƯ VẤN, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG

02:36 05/10/2020

Hội thảo nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong xóa bỏ kỳ thị với người sử dụng ma túy.

HỘI THẢO THAM VẤN HƯỚNG DẪN GIẤY TỜ TÙY THÂN CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TẠI VIỆT NAM

10:19 30/09/2020

Ngày 17/09, buổi Hội thảo Tham vấn hướng dẫn giấy tờ tùy thân cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam do ...

COLLABORATION IN DEVELOPING THE MODEL OF VOLUNTARY, COMMUNITY BASED ADDICTION COUNSELING AND TREATMENT SITES IN BEN TRE PROVINCE

10:03 07/09/2020

On August 21st, 2020, the People's Committee of Ben Tre province, in collaboration with the Centre for Supporting Community Development ...

ỨNG PHÓ VỚI MA TUÝ: "CẦN CÓ BIỆN PHÁP BỀN VỮNG ĐỂ KHÔNG PHẢI TRẢ GIÁ!"

04:10 26/06/2020

SCDI tham dự Hội thảo về thực hiện Chính sách Pháp luật về Cai nghiện và Phòng chống HIV/AIDS. 

View more

Results achieved

20

Number of projects implemented by SCDI and partners in 2019

56,430

Number of people have accessed healthcare and social services through SCDI's activities in 2018

55

Number of community-based organizations of people living with HIV, drug users, sex workers, MSM and transgender people who directly partnered and contracted with HIV in 2018

Xem thêm

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups