Mạng lưới
Mời đăng ký tham dự Chương trình Gặp mặt thường niên VCSPA 2017

Chương trình Gặp mặt thường niên VCSPA 2017 xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu đến tham dự chương trình. Chương trình sẽ được tổ chức tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 năm 2017.
 
Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp tác Phòng chống AIDS (VCSPA) do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Mạng lưới Vì Ngày mai Tươi sáng (BFN+) sáng lập vào năm 2007, và hiện nay được hỗ trợ quản lý hành chính bởi Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI). Nhiệm vụ của Diễn đàn là kết nối các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, đóng góp có ý nghĩa vào ứng phó quốc gia về HIV/AIDS hiệu quả. Diễn đàn hiện có 506 nhóm/tổ chức thành viên tại 50 tỉnh/thành phố, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng, mạng lưới và nhóm tự lực của người bán dâm, người có HIV, người sử dụng ma tuý, bạn tình âm tính của người sử dụng ma tuý và người có HIV, MSM và TG, các nhóm cộng đồng tham gia phòng, chống Lao và các nhóm tôn giáo, thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước.
 
Gặp mặt Thường niên (GMTN) năm 2017 đánh dấu 11 năm hoạt động của VCSPA. Chương trình GMTN VCSPA 2017 sẽ do Ban Điều hành VCSPA, Các mạng lưới cộng đồng, Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS – Dự án VUSTA và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đồng tổ chức.

GMTN 2017 là cơ hội để các nhóm thành viên kết nối, giao lưu, học hỏi, truyền cảm hứng cho nhau. Đây cũng là dịp để các thành viên và các mạng lưới cộng đồng nhìn lại một năm hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các hoạt động ở cấp cộng đồng (địa phương mình). Ngoài ra, GMTN 2017 còn là cơ hội để các thành viên thảo luận về định hướng hoạt động trong thời gian tới.
 
Để tham dự chương trình, các nhóm/thành viên xin vui lòng đọc kỹ (click vào tài liệu để xem chi tiết):

Các mẫu đăng ký bao gồm:
Đối với thanh niên sống chung với HIV, các mẫu đăng ký bao gồm:

Tin khác

Tin mới
Kết nối với chúng tôi