Dựa trên mô hình hỗ trợ trẻ em "Chị - em hoặc anh – em" ở Ấn Độ, SCDI đang phát triển mô hình “Quản lý ca” dựa trên Tình nguyện viên (TNV) và trẻ, trong đó mỗi ca sẽ có 2 TNV sẽ cùng hỗ trợ 1 trẻ.
Quản lý ca dựa trên tình nguyện viên và trẻ
Tin mới
Kết nối với chúng tôi