Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh trên, Tổ chuyên gia và SCDI về việc SCDI hỗ trợ kỹ thuật các tỉnh triển khai Đề án Đổi mới công tác cai nghiện thông qua xây dựng hệ thống điều trị nghiện tự nguyện dựa vào cộng đồng.
Mở rộng hỗ trợ triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện
Tin mới
Kết nối với chúng tôi