Trại hè “Hành trình Ước mơ” 2015 nhằm đem lại cho các em có hoàn cảnh khó khăn một hoạt động bổ ích và đáng nhớ, đồng thời tạo được hiệu ứng tốt trong cộng đồng, tác động đến các cơ quan, các nhà lập chính sách để có thể tạo được môi trường và điều kiện phát triển tốt hơn cho nhóm trẻ thiệt thòi này.
Trại hè
Tin mới
Kết nối với chúng tôi