Đây là bài trình bày tại phiên toàn thể Hội nghị AIDS Quốc tế 2014 của bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc SCDI, về hành trình Việt Nam tham gia vào các chính sách ma túy và giảm hại toàn cầu.
Tin mới
Kết nối với chúng tôi