Trong hai ngày 27 – 28/10/2014, SCDI đã phối hợp cùng Tổ chuyên gia Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và Phòng, chống Tệ nạn ma túy – mại dâm tổ chức hội thảo “Mại dâm ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”.
Mại dâm ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
Tin mới
Kết nối với chúng tôi