Tổ chức Y tế Thế giới vừa ban hành hướng dẫn "Xử lý sốc chất dạng thuốc phiện tại cộng đồng". Bằng hướng dẫn này, Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận vai trò quan trọng của cộng đồng, bao gồm người sử dụng ma tuý trong cứu sốc, và có hướng dẫn cụ thể cho các nước.
Hướng dẫn
Tin mới
Kết nối với chúng tôi