Tiểu ban quản lý dự án SCDI, dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS thành phần VUSTA đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Trợ lý Dự án địa phương làm việc toàn thời gian tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình và Nghệ An.
Tuyển Trợ lý dự án
Tin mới
Kết nối với chúng tôi