Gặp mặt Thường niên (GMTN) 2015 là cuộc gặp mặt lần thứ 8 của Diễn đàn, do Ban Điều hành VCSPA, Các mạng lưới cộng đồng và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đồng tổ chức.
Thông báo: Gặp mặt thường niên VCSPA 2015
Tin mới
Kết nối với chúng tôi