Truyền thông
Chương trình truyền thông của SCDI được xây dựng nhằm: phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi mang lợi ích trực tiếp cho các nhóm dễ bị tổn thương; nâng cao kiến thức, thay đổi nhận thức và thu hút sự quan tâm của xã hội về các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng này hướng tới cải thiện đời sống của họ thông qua những thay đổi mức độ quan tâm cũng như chính sách xã hội.
 • Retreat với Tình nguyện viên SCDI miền Nam
  Retreat với Tình nguyện viên SCDI miền Nam
  Trong hai ngày 08 - 09/4/2017, tại bãi Dâu (Vũng Tàu), chương trình Retreat tình nguyện viên SCDI phía Nam diễn ra với sự tham gia của 10 tình nguyện viên và các anh, chị cán bộ SCDI.
 • Retreat tổng kết hoạt động SCDI năm 2016 và lên kế hoạch cho năm 2017
  Retreat tổng kết hoạt động SCDI năm 2016 và lên kế hoạch cho năm 2017
  Đến hẹn lại lên, , từ ngày 21 - 24/1/2017 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, toàn bộ nhân viên SCDI đã tham dự Retreat Tổng kết cuối năm nhằm báo cáo hoạt động, thảo luận và chia sẻ kết quả công tác năm 2016 cũng như xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2017.
 • Dự án Sáng kiến Vận động Cộng đồng
  Dự án Sáng kiến Vận động Cộng đồng
  Mục tiêu của Dự án Sáng kiến Vận động Cộng đồng (CAI) là nhằm nâng cao nhận thức về Khung đầu tư chiến lược của các tổ chức dựa vào cộng đồng và các bên liên quan khác.
 • Liên hoan Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2013
  Liên hoan Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2013
  Hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/04/2013, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI), Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth), và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) phối hợp cùng Hội Thanh niên khuyết tật Tp. Hà Nội (HYDA) tổ chức...
 • Nhóm KC - Tiếng nói của người trong cuộc
  Nhóm KC - Tiếng nói của người trong cuộc
  KC là viết tắt của Key Correspondent, tiếng Việt là “Thông tin viên nòng cốt”. Từ việc hiểu rõ nhiều tiềm năng trong cộng đồng chưa được khơi dậy cũng như mục tiêu tăng cường sự tham gia của chính cộng đồng NCH trong phòng chống HIV/AIDS bằng thông tin truyền thông, SCDI đã xây...
Tin mới
Kết nối với chúng tôi