Báo cáo

Lộ trình/Chiến lược tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020

09/09/2013 10:41:00 SA

Bài trình bày tại Hội thảo tập huấn "Tìm hiểu các chiến lược tăng cường tiếp cận thuốc cứu mạng" do SCDI tổ chức ngày 27 - 28/8/2013: Tiến sĩ Phan Văn Toàn - Chuyên viên Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) đã có bài trình bày về "Lộ trình/Chiến lược tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020".

Tải bản PDF của bài trình bày

Video Clip

MENU