Báo cáo

Chính sách Quốc gia về thuốc

09/09/2013 10:19:00 SA

Bài trình bày tại Hội thảo tập huấn "Tìm hiểu các chiến lược tăng cường tiếp cận thuốc cứu mạng" do SCDI tổ chức ngày 27 - 28/8/2013: Đây là bài trình bày của PGS TS Lê Văn Truyền - Chuyên gia cao cấp dược học - về "Trính sách Quốc gia về thuốc".

Tải bản PDF của bài trình bày

Video Clip

MENU