Ngày 22/6/2018, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Y tế TP Hải Phòng- cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động...
Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng tới Mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020
TIN MỚI
Kết nối với chúng tôi